+38 (0532) 506-770, +38 (050) 304-12-63, +38 (0532) 508-415, +38 (050) 405-57-05   

Contacts


Shalena krasa
Poltava, Sobornosty (Oktyabrskaya) St., 71,
Tel. (0532) 506-770; Mobile tel. (050) 304-12-63;
From 9:00 to 21:00 without breaks and days off

Шалена Краса


Shalena krasa v kvadrati
Poltava, Stritenska (Komsomolska) St., 30,
Tel. (0532) 508-415; Mobile tel. (050) 405-57-05;
From 8:00 to 20:00 without breaks and days off.

Шалена Краса у квадраті